Дасхал 5

Оньһон үгэнүүд соо антонимуудые ологты.

Үнэн үгын үрэ ехэ, Худал үгын сууряан ехэ. Һайхан юумэн байдалые шэмэглэхэ, Муухай юумэн байгаалиие бузарлаха.