Дасхал 5

Хашалта соохи үгүүлэл уншаад, ехэ үзэгөөр бэшэгдэһэн үгэнүүдые ологты.

Хори буряадууд: "Хун шубуун гарбалтай, хуһан модон сэргэтэй, Хоридой мэргэн баабайтай, Хун шубуун эжытэй хори буряад зомди" гэдэг гээшэ.