Дасхал 6

Абтаһан үгэнүүдэй һүүлэй аялганиие буряад хэлэнэй дүримэй ёһоор бэшэгты.


Сценар, революц, репетиц, квитанц, деепричаст, геометр, воскресен, археолог, фотограф, черчен, индустр, гербар.