Дасхал 6

Дүрбэлжэн хаалта соохи үгэнүүд сооһоо ганса удхата үгэнүүдые ологты.

[Һурша, номо һаадаг, һэлмэ, хутага, эмээл, хазаар, хударга, урга, ташуур] г.м. эрэ хүнэй гоёолто болодог.