Дасхал 6

Мэдүүлэл соо таараха үгэ табигты.

Монголшууд айлшанай ерэхэдэ, һүнэй хатаһан ..., хуруудаа табидаг, энэ хадаа хүндэмүүшэ зангынь харуулна.

1) сүб
2) уураг
3) үрмэн
4) айраг