Дасхал 6

Энэ хэһэг соо нэмэмэл тусхайта нэрэнүүдые ологты.

Табилан гүйһэн хүлэг мориной
Тахын тамга үлэнхэй,
Сууда ороһон Хара-Мориной
Сууряан эндэ үлэнхэй.
Туула гол аалин эбһээлжэ,
Уула Богдоёо дуудана.
Улаан-Баатар түмэн галтай,
Дуулан һүни һажана.