Дасхал 6

Синтаксическа аргаар гараһан тоогой нэрэнүүдые ологты.

Дэлхэй дээрэ эгээ хүндэ хүн американец дүрбэн зуун наян гурбан килограмм шэгнүүртэй байһан гэжэ наяад ондо бэшэгдэнэ.