Дасхал 7

Холбуулалнуудай гол үгэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гарааб?


уһанай эрье Юумэнэй нэрэ
Үйлэ үгэ
наашаа эрьеэд Юумэнэй нэрэ
Үйлэ үгэ
хүнэй үри Юумэнэй нэрэ
Үйлэ үгэ
зөөриеэ бү үри Юумэнэй нэрэ
Үйлэ үгэ
бурханай зула Юумэнэй нэрэ
Үйлэ үгэ
модо зулажа Юумэнэй нэрэ
Үйлэ үгэ
ажал хээд Юумэнэй нэрэ
Үйлэ үгэ
бүдэй хээдэ Юумэнэй нэрэ
Үйлэ үгэ
уһанай эрье Юумэнэй нэрэ
Үйлэ үгэ
нооһо ээрээд Юумэнэй нэрэ
Үйлэ үгэ