Дасхал 8

Шүлэг соо бүдэхи хашалгантай үгыень шэлэгты.

Хангал уулын хаяагаар Харьяа булаг булгилһаар, Аадар һубһаар сэсэрнэ, Агтын дошхоор дэбхэрнэ.