Дасхал 9

Эдэ үгэнүүд аялганай һубарилай ёһоор бэшэгдэһэн гү?

Амарба, ажаллаба, сэбэрлэбэ, хонхо, онгосо, сэсэг, оролдобо, хоргодобо, бэшэбэ.

1) тиимэ
2) үгы