Дасхал 9

Бэеэ дааһан деепричастна дахуулалнуудые ологты.

1. Шулуун дээгүүр миралзаад, шугын горхон хайнагтаа. 2. Уула майлаараа ургы һалбаржа, урин хабарай сууряан зэдэлнэ. 3. Ногооной голложо утаар ургахада, ехэ саһатай үбэл болохо гэжэ урдын зон хэлсэдэг байгаа. 4. Арад түмэн юртэмсын эрьесые һайса мэдэхэ болоходоо, эрдэм ухаанай үндэһөөр байгуулагдаһан зурхайн литэтэй болоһон түүхэтэй.