Дасхал 9

Хүнэй бэеын хубинуудые нэрлэһэн үгэнүүд сооһоо хонгёо хашалганииень түүжэ, жэшээгэй ёһоор бэшэгты.

Жэшээнь: һаглагар — г, л, р


Хонгёо хашалган
толгой
сээжэ
үбсүүн
бэлхүүһэн
ээм
ташаа
булшан
хүзүүн