Дасхал 9

Мэдүүлэл соо үйлын падеждэ байһан үгэнүүдые ологты.

Хоёр хүбүүдтээ баабайнь жаахан хурса хажуурнуудые тааруулжа барюулаа. Үглөөнэй шүүдэртэй ногоо сабшахада урматай.