Дасхал 9

Түүхэтэ үйлэ хэрэг, һайндэрые нэрлэһэн үгэнүүдые шэлэгты.

1) Европо
2) Намсарайн Хуса
3) Түбэд
4) Эб найрамдалай орден
5) Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн
6) Илалтын һайндэр
7) Арадай Хуралай түрүүлэгшэ
8) Сагаалган