далайн миисгэй

үрхэ (зумбараа)
бодон гахай
сагаан баабгайн бамбарууша
далайн миисгэй