далайн миисгэй

бодон гахай
үрхэ (зумбараа)
далайн миисгэй
сагаан баабгайн бамбарууша