хүдүү

булжамуурай харсага
канадын алаг галуун
хүдүү
боро галуун