хүдүү

канадын алаг галуун
хүдүү
боро галуун
булжамуурай харсага