хоёр толботой тэбтээр

балшаруу (галтай хорхой)
хоёр толботой тэбтээр
үтэнэй аляаһан
төөлүүр хорхой