булуудха

хорин хоёр толбото тэбтээр сохо
балшаруу (галтай хорхой)
хорото шара
булуудха