боро соохор

халзан сабидар зээрдэ
мэлзэн зээрдэ
боро соохор
хүрин алаг