боро соохор

шаргал халюун
хара
боро соохор
хүрин зээрдэ