боро соохор

мэлзэн зээрдэ
халзан сабидар зээрдэ
хүрин алаг
боро соохор