халзан сабидар

хүрин халтар
халзан сабидар
төөнтэй шара хээр
духадаа сагаантай хара халтар