хүдүү

хүдүү
канадын алаг галуун
булжамуурай харсага
боро галуун