яһата булуусхай

бахаагай (зоодой)
тоһон жараахай
яһата булуусхай
алгана