модоной бөөһэн

тархаан
модоной бөөһэн
шобогор хушуута сохо
боргооһон (бүхэтэр батаганаан)