майн сохо

шобогор хушуута сохо
аляаһан
балшаруу (галтай хорхой)
майн сохо