модоной бөөһэн

боргооһон (бүхэтэр батаганаан)
шобогор хушуута сохо
модоной бөөһэн
тархаан