майн сохо

шобогор хушуута сохо
майн сохо
балшаруу (галтай хорхой)
аляаһан