майн сохо

майн сохо
шобогор хушуута сохо
аляаһан
балшаруу (галтай хорхой)