модоной бөөһэн

шобогор хушуута сохо
тархаан
модоной бөөһэн
боргооһон (бүхэтэр батаганаан)