майн сохо

аляаһан
майн сохо
шобогор хушуута сохо
балшаруу (галтай хорхой)