буурал соохор

мэлзэн зээрдэ
хүрин зээрдэ
буурал соохор
хээр