шаргал халюун

сабидар хүрин
хүрин зээрдэ
шаргал халюун
хүрин толгойтой сагаан