халзан сабидар

хүрин халтар
төөнтэй шара хээр
халзан сабидар
духадаа сагаантай хара халтар